Sosyal Fayda için Veri Bilimi – Eğitmenler

Türkiye’de bir ilke adım atmaktan gururluyuz: University of Virginia’nın Data Science for the Public Good (Sosyal Fayda için Veri Bilimi) programını İstanbul ve Ankara’ya getiriyor, şehrimizin sorunlarına veri bilimiyle çözümler geliştiriyoruz!

Data Science for the Public Good programı, sosyal bilimlerden, mühendisliklerden ve diğer farklı disiplinlerden gelen gençleri veri bilimi alanında yetiştirir. Eğitim alan gençler kamu kurumlarıyla bir araya gelir ve kendilerine sağlanan açık veriyle toplumsal sorunları daha iyi anlamak ve bunlara çözüm üretmek için projeler geliştirir.

Eğitmenler

Taha Eren Sarnıç, Veri Bilimci

Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programnda öğrenim hayatına devam etmektedir. İstatistiksel Analiz, Veri Görselleştirme, Etki Analizi ve Yapay Öğrenme Uygulamaları alanlarında çalışmaktadır. CADS@TEDU’de (TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi’nde) Veri Bilimci olarak görev yapmaktadır.

İnan Utku Türkmen, Direktör

Bilkent Üniversitesi Matematik bölümünden doktorasını 2012 yılında aldı. Bilkent, Atılım, Gebze Yüksek Teknoloji ve TED üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi yüksek lisans programının kurucu anabilimdalı başkanlığını 2017-2019 yılları arasında yürüttü. TED üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi CADS@TEDU’nün direktörü olarak çalışmaktadır.

Ceyda Yazıcı, Doktor Öğretim Görevlisi

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2009, 2011 ve 2017 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden almıştır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmasının yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde bir dönem yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.Araştırma alanları arasında hesaplamalı istatistik, istatistiksel veri analizi ve modelleme, veri bilimi ve uygulamaları, zaman serisi ve veri madenciliği yer almaktadır.Dr. Yazıcı Eylül 2018 tarihinden itibaren TED Üniversitesi Matematik Bölümünde görev yapmaktadır.

Ezgi Turalı, Sosyal Medya ve Veri Görselleştirme Uzmanı

TED Üniversitesi Ekonomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programında öğrenim hayatına devam etmektedir. Veri Görselleştirme ve Veri Hikayeleştirme alanlarında çalışmaktadır. CADS@TEDU’de (TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi’nde) İletişim sorumlusu (Sosyal Medya ve Veri Görselleştirme Uzmanı) olarak çalışmaktadır.

Beste Karabay, Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. İş analitiği ve iş zekası uygulamaları üzerine araştırmalar yürütmektedir. Ayrıca, Keşfedici Veri Analizi alanında da çalışmalar yapmaktadır. CADS@TEDU’de (TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi’nde) araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Merve Yüksel, Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Aktüerya programında öğrenim hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans programında “İstatistiksel Çıkarım Metodları” dersini takip etmiştir. Veri bilimi alanında CADS@TEDU’de(TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi’nde) Araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Kayra Özcan, Proje Asistanı

TED Üniversitesi Ekonomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programında öğrenim hayatına devam etmektedir. Makine Öğrenme ve Derin Öğrenme alanlarında çalışmaktadır. CADS@TEDU’de (TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi’nde) Proje Asistanı olarak çalışmaktadır.

Berivan Eliş, Sosyal İnovasyon Merkezi Yöneticisi

İstasyonTEDÜ’den önce Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bilkent Üniversitesi’nde; gençlik, toplumsal cinsiyet, insani güvenlik ve sosyal kalkınma alanlarında çalıştı. Veri toplama, sınıflandırma, anlamlandırma ve bilgi aktivizmi alanında birçok projede gönüllülük yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Eylül 2016’dan bu yana TEDÜ Dünya Vatandaşlığı Ek Dal Programı’nda yurttaş katılımı ve sosyal inovasyon dersleri veriyor.

Merve Kavas, Program Koordinatörü

Nisan 2016’dan bu yana İstasyonTEDÜ’de sürdürülebilir model kurmayı hedefleyen sosyal fayda odaklı çalışan aktörler için kuluçka programının geliştirilmesi, topluluk geliştirme ve ekosistem haritalama süreçlerinde görev alıyor. 2015 yılında girişimcilik potansiyeli taşıyan üniversite öğrencilerinin seçildiği Girişimcilik Vakfı Fellow programına kabul edildi ve programın mezunu oldu. TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü mezunu olan Merve, ek dalını İşletme bölümünde tamamladı.

Sinem Gökçe, Proje Koordinatörü

Eylül 2018’den beri İstasyon ekibinde yer alıyor. Örgütsel davranış, yönetim, liderlik ve inovasyon konularında akademik yayınlar yaptı. Doktora tezini yazdığı Proje yönetimi konusunun yanı sıra devlet desteklerinden yatırım fizibilitelerine, sektörel değerlendirmelerden, pazar analizine, kamuda inovasyondan girşimciliğe birçok farklı alanda çalıştı. Bilkent Üniversitesi , Roketsan, ABİGEM, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi gibi kurumlarda görev aldı, kendi eğitim ve danışmanlık firmasını kurdu. Toplum Gönüllüleri ve SendeGel gibi kuruluşlarda gönüllülük yaptı. Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde lisans, ODTÜ Mühendislik Yönetiminde yüksek lisans, İnönü Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğrenci.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir