Eğitmenler

İnan Utku Türkmen, Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi Kurucu Direktörü

CADS@TEDU’de kurucu direktör olarak çalışmaya başlamadan önce Bilkent, Atılım,Gebze Yüksek Teknoloji ve TED üniversitelerinde akademisyen olarak görevaldı. TEDÜniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi yüksek lisans programının kurucu anabilimdalıbaşkanlığını 2017-2019 yılları arasında yürüttü, bu programda ders vermeye devamediyor. Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile veri yönetişim stratejisi, ileriveri analitiği, veri odaklı karar verme ve yapay zeka uygulamaları alanlarında pekçok proje ve kapasite geliştirme programında yer aldı.

Taha Eren Sarnıç, Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi, Veri Bilimci

CADS@TEDU’de ileri veri analitiği, yapay öğrenme uygulamaları ve verigörselleştirme alanlarında projelerde ve kapasite geliştirme programlarında veri bilimci olarak görev alıyor. Hacettepe İstatistik Bölümü mezunu olan Eren, TEDUygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans programında komplike apandisit türlerinin makine öğrenmesi yöntemleri ile tespiti konusunda tezine devam ediyor.

Berivan Eliş, Sosyal İnovasyon Merkezi Yöneticisi

İstasyonTEDÜ’den önce Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş MilletlerKalkınma Programı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bilkent Üniversitesi’nde; gençlik,toplumsal cinsiyet, insani güvenlik ve sosyal kalkınma alanlarında çalıştı. Veritoplama, sınıflandırma, anlamlandırma ve bilgi aktivizmi alanında birçok projedegönüllülük yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerBölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yükseklisans derecesi aldı. Eylül 2016’dan bu yana TEDÜ Dünya Vatandaşlığı Ek DalProgramı’nda yurttaş katılımı ve sosyal inovasyon dersleri veriyor.

Merve Kavas, Program Koordinatörü

Nisan 2016’dan bu yana İstasyonTEDÜ’de sürdürülebilir model kurmayı hedefleyensosyal fayda odaklı çalışan aktörler için kuluçka programının geliştirilmesi, toplulukgeliştirme ve ekosistem haritalama süreçlerinde görev alıyor. 2015 yılındagirişimcilik potansiyeli taşıyan üniversite öğrencilerinin seçildiği Girişimcilik VakfıFellow programına kabul edildi ve programın mezunu oldu. TED Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü mezunu olan Merve, ek dalını İşletmebölümünde tamamladı.

Ceyda Yazıcı, Doktor Öğretim Görevlisi

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2009, 2011 ve 2017 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden almıştır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmasının yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde bir dönem yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.Araştırma alanları arasında hesaplamalı istatistik, istatistiksel veri analizi ve modelleme, veri bilimi ve uygulamaları, zaman serisi ve veri madenciliği yer almaktadır.Dr. Yazıcı Eylül 2018 tarihinden itibaren TED Üniversitesi Matematik Bölümünde görev yapmaktadır.