TED Üniversitesi - Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi

Hakkımızda

TED Üniversitesi, belirli disiplinlerarası alanlar üzerine uzmanlaşmış, dinamik bir şehir üniversitesidir. Veri bilimi ve uygulamaları TED Üniversitesi'nin uzmanlaşma alanlarından bir tanesidir. TEDÜ'nün Uygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans programı alanında Türkiye'deki ilklerden biridir.

 

CADS@TEDU, veri bilimi, veri analitiği ve veri odaklı karar verme alanlarında; özel sektör, kamu kurumları ve STK'lara özelleştirilmiş eğitim ve kapasite geliştirme programları sunmaktadır.

 

TEDÜ'nün farklı bölümlerinden akademisyenlerle birlikte çalışan CADS@TEDU ekibi, özellikle veri yönetimi stratejisi, etki analizi, ileri analitik ve yapay öğrenme uygulamaları alanlarında geniş ve çeşitli bir uzmanlık havuzu sunmaktadır. CADS@TEDU, özel sektör, kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte veri odaklı projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Uzmanlık Alanlarımız

İş Analİtİğİ

Tahmin modelleri kullanılarak, işiniz için kritik önem taşıyan anahtar değişkenlerin şirketinize yansıyan gerçek değerini ölçüyoruz.

Etkİ Analİzİ

Yapılan faaliyetlerin ne ölçüde toplumsal, sosyal ve maddi değer yarattığını veri bilimi ve ileri analitik kullanarak ölçüyoruz.

Verİ Yönetme Stratejİsİ

Veriye dayalı KPI'ları tanımlayarak, kurumların veri varlıklarını belirlemesinde, yeni stratejiler oluşturmasında ve bunlardan değer yaratma süreçlerine destek oluyoruz.

Yapay Öğrenme Uygulamaları

Makine öğrenmesi, tahmin modelleri ve ileri analitik kullanarak, karşılaşabileceğiniz kompleks problemlere çözüm üretiyoruz.

verİ ODAKLI STRATEJİ

Veri odaklı karar mekanizması oluşturma yolculuğunda sizlere eşlik ediyoruz.

  • Plan
  • İnşa
  • Yürütme
  • Öğrenme
  • Transfer

Datasquad

Ekip üyelerimiz: