Nedir?

University of Virginia’nın Data Science for the Public Good (Sosyal Fayda için Veri Bilimi) programını İstanbul ve Ankara’ya getiriyor, şehrimizin sorunlarına veri bilimiyle çözümler geliştiriyoruz! Data Science for the Public Good programı, sosyal bilimlerden, gazetecilikten, mühendisliklerden ve diğer farklı disiplinlerden gelen gençleri veri bilimi alanında yetiştirir. Eğitim alan gençler belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimlerle bir araya gelerek toplumsal meselelerin çözümü için veri odaklı, yenilikçi projeler geliştirirler.

Programda Neler Var?

  • Uzmanlardan 140 saatlik ücretsiz ve online veri bilimi eğitimi
  • Sosyal bilimlerden gazeteciliğe, iletişimden tasarıma, iktisattan mühendisliğe, farklı disiplinlerden öğrencilere kendini geliştirme imkanı
  • Ankara ve İstanbul’da gerçek sosyal meselelere, etki odaklı, katılımcı, sürdürülebilir çözümler geliştirme fırsatı
  • Takım çalışması: Program katılımcıları, ilgi ve becerileri doğrultusunda gruplara ayrılacak ve program paydaşı belediye, sivil toplum kuruluşu ve sosyal girişimlerle birlikte proje geliştirecekler
  • Belediyelerden ve sosyal kurumlardan uzmanların danışmanlığında, sağlanacak gerçek (açık) verileri kullanarak proje geliştirme fırsatı

Program ve Seçim Süreci

Zaman planı:

  • 12 Ekim Pazartesi: Başvuru için son gün
  • 14 Kasım – 31 Ocak 2020: Eğitim programı (Covid-19 tehlikesi geçene kadar dersler online olacak. Dersler Cumartesi-Pazar yapılacak.)

İçerikler:

Programa kimler başvurabilir?

Programa, üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında, yüksek lisans ya da doktora aşamasındaki öğrenciler ve üniversite mezuniyeti üzerinden 1 yıl geçmemiş kişiler kabul edilecek. Bu kriterlere uymayan, fakat veri bilimine ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeye istekli olan adayların başvuruları ayrıca değerlendirilecektir.
Program katılımcılarının seçiminde farklı disiplinlerin temsiline ve cinsiyet eşitliğine dikkat ediyoruz. İstanbul ve Ankara için ayrı ayrı olmak üzere programa 30’ar kişi kabul edeceğiz.

Başvurular üç aşamada değerlendirilecek:

  • Başvuru formunun değerlendirilmesi
  • Genel yetenek testi
  • Mülakat

Biz Kimiz?

Bu program, Virginia Üniversitesi, Kodluyoruz, CADS@TEDU–TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi, İstasyonTEDÜ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zemin İstanbul işbirliği ile, ve ABD Büyükelçiliği sponsorluğunda hayata geçirilmektedir. Eylül ayında Programa yeni destekçi partnerlerin katılımı planlanmaktadır.

Partnerler