İnan Utku Türkmen, Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi Kurucu Direktörü

CADS@TEDU’de kurucu direktör olarak çalışmaya başlamadan önce Bilkent, Atılım,Gebze Yüksek Teknoloji ve TED üniversitelerinde akademisyen olarak görevaldı. TEDÜniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi yüksek lisans programının kurucu anabilimdalıbaşkanlığını 2017-2019 yılları arasında yürüttü, bu programda ders vermeye devamediyor. Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile veri yönetişim stratejisi, ileriveri analitiği, veri odaklı karar verme ve yapay zeka uygulamaları alanlarında pekçok proje ve kapasite geliştirme programında yer aldı.

Taha Eren Sarnıç, Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi, Veri Bilimci

CADS@TEDU’de ileri veri analitiği, yapay öğrenme uygulamaları ve verigörselleştirme alanlarında projelerde ve kapasite geliştirme programlarında veri bilimci olarak görev alıyor. Hacettepe İstatistik Bölümü mezunu olan Eren, TEDUygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans programında komplike apandisit türlerinin makine öğrenmesi yöntemleri ile tespiti konusunda tezine devam ediyor.

Cansu Hürses, Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi, Proje Asistanı

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programına başlayan Cansu, bu bölümde veri bilimi alanında uzmanlaşıyor. CADS@TEDU’de veri bilimi ve analitiği alanlarında projelerde ve kapasite geliştirme programlarında topluluk yöneticisi ve proje asistanı olarak görev alıyor.

Berivan Eliş, Sosyal İnovasyon Merkezi Yöneticisi

İstasyonTEDÜ’den önce Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş MilletlerKalkınma Programı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bilkent Üniversitesi’nde; gençlik,toplumsal cinsiyet, insani güvenlik ve sosyal kalkınma alanlarında çalıştı. Veritoplama, sınıflandırma, anlamlandırma ve bilgi aktivizmi alanında birçok projedegönüllülük yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkilerBölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yükseklisans derecesi aldı. Eylül 2016’dan bu yana TEDÜ Dünya Vatandaşlığı Ek DalProgramı’nda yurttaş katılımı ve sosyal inovasyon dersleri veriyor.

Sinem Gökçe, Sosyal İnovasyon Merkezi Projeler Koordinatörü

Sinem Gökçe Eylül 2018’den beri İstasyon ekibinde yer alıyor. Örgütsel davranış, yönetim, liderlik ve inovasyon konularında akademik yayınlar yaptı. Doktora uzmanlık alanı olan proje yönetiminin yanısıra devlet destekleri, yatırım fizibiliteleri, sektörel değerlendirmeler, pazar analizi, kamuda inovasyon ve girişimcilik alanlarında çalıştı. Bilkent Üniversitesi , Roketsan, ABİGEM, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi gibi kurumlarda görev aldı. Bir dönem kendi eğitim ve danışmanlık firmasını kurdu. Toplum Gönüllüleri ve SendeGel gibi sivil toplum kuruluşları için gönüllülük yaptı. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden, yüksek lisans derecesini, ODTÜ Mühendislik Yönetimi’nden, doktorasını ise İnönü Üniversitesi’nden Yönetim ve Organizasyon alanında aldı.