Ankara’da Esnaf ve Mikro İşletmelere Yönelik Mahalle Bazında İş Demografisi ve Risk Haritalamasının Yapılması

Ekip üyeleri: Barış Dal, Beyzanur Koç, Cihad Tekinbaş, Leventcan Gültekin

Problem: Günümüz yoğun rekabet koşulları altında mikro işletmeler ve esnafların çok kısa yaşam ömürlerine sahip olması.

Çözüm:
İnteraktif Veri Görselleştirme Aracı
●Mahalle ve faaliyet alanı bazlı işyeri girişleri
●Mahalle bazlı ekonomik çeşitlilik
●Mahalle ve faaliyet alanı bazlı istihdamın dağılımı
●Mahalle ve faaliyet alanı bazlı ortalama çalışan sayısı

Veri Araçları Kullanılarak Sosyal Hizmet Yardımlarının Dezavantajlı Gruplara Etkin Bir Şekilde Dağıtılmasını Sağlamak

Ekip Üyeleri: Nur Aslıhan Karaman , Abdullah Taha, Kemal Çelik, Seray Çakırgil, Burak Ağalday

Problem: Dezavantajlı grupların belirlenmesine yönelik bir yöntem olmaması, dezavantajlı gruplara yönelik yeteri kadar veri olmaması ve/veya mevcut veri kaynaklarının kullanılamaması, mevcut kaynaklar ile ihtiyaçların etkin eşleştirilememesi.

Çözüm:

  • Sosyal hizmet yardımları için aktif olarak kullanılabilecek bir ortak dijital bir platform
  • İlgili belediyenin görev alanının yoksulluk haritası
  • Farklı ihtiyaç haritalarının görülebileceği bir uygulama
  • Benzer hizmetleri sunan farklı kurumların da faydalanabileceği bir ölçek

Medyada Şiddet Haberlerinde Kullanılan Cinsiyetçi/Ayrımcı Dilin Tespiti ve Analizinde Kullanılabilecek Bir Sistem İhtiyacı

Ekip Üyeleri: Banu Tutar, Mertcan Yükselsin, Cansu Hürses, Yağmur Topcu, Ilgın Yıldız, Zeynep Demircan

Problem: LGBTİ+ ve kadınlara şiddet haberlerinde diğer şiddet haberlerinden farklı olarak cinsiyetçi ve ayrımcı dil/söylem kullanılması.

Çözüm:

  • Medya izleme,
  • Tespit,
  • Müdahale.