Nedir?

Türkiye’de bir ilke adım atmaktan gururluyuz: University of Virginia’nın Data Science for the Public Good (Sosyal Fayda için Veri Bilimi) programını İstanbul ve Ankara’ya getiriyor, şehrimizin sorunlarına veri bilimiyle çözümler geliştiriyoruz! Data Science for the Public Good programı, sosyal bilimlerden, mühendisliklerden ve diğer farklı disiplinlerden gelen gençleri veri bilimi alanında yetiştirir. Eğitim alan gençler programın paydaşlarıyla bir araya gelir ve kendilerine sağlanan açık veriyle toplumsal sorunları daha iyi anlamak ve bunlara çözüm üretmek için projeler geliştirir.

Partnerler

Bu program, başta Virginia Üniversitesi, Kodluyoruz Derneği, CADS@TEDU, İstasyon TEDÜ ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği olmak üzere programın paydaşı olmak isteyen diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirilmektedir.

Programda Neler Var?

  • Uzmanlardan 140 saatlik ücretsiz veri bilimi eğitimi
  • İletişimden tasarıma, iktisattan mühendisliğe, farklı disiplinlerden öğrencilere kendilerini veri bilimi alanında geliştirme imkanı
  • Takım çalışması: Programa kabul edilen öğrenciler, program paydaşlarının yönlendirdiği proje konuları üzerinde yetenekleri doğrultusunda gruplara ayrılıp çalışabilecekler
  • Belediyelerden uzmanların danışmanlığında, yine belediyelerce sağlanacak gerçek (açık) verileri kullanarak proje geliştirme fırsatı
  • Proje Sunum Günü (Sempozyum): Katılımcılar hazırladıkları projeleri, birçok farklı alandan gelen sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve şirketlere, bir etkinlik kapsamında sunma imkanı