Data Science for the Public Good

Nedir? Türkiye’de bir ilke adım atmaktan gururluyuz: University of Virginia’nın Data Science for the Public Good (Sosyal Fayda için Veri Bilimi) programını İstanbul ve Ankara’ya getiriyoruz ve şehrimizin sorunlarına veri bilimiyle çözümler geliştiriyoruz! Data Science for the Public Good programı, sosyal bilimlerden, mühendisliklerden ve diğer farklı disiplinlerden gelen gençleri veri bilimi alanında yetiştirir. Eğitim alan gençler kamu kurumlarıyla bir araya …

Technology Transfer Offices Effectiveness Analysis

Aralık ayının ortalarında, resmi olarak kuruluşumuzun ilk günlerinde, TÜBİTAK ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından yürütülen TTO Etkinliği Analizi projesi kapsamında yapılan mülakatların ve paydaş toplantılarının nitel analizini yaptık. TED Üniversitesi TTO’nun altında kurulmuş bir birim olarak bu çalışmadan çok şey öğrendik. 14 Ocak’ta yapılan TTO Etkinliği Analizi Kapanış Çalıştayı’nda yaptığımız çalışmayı TTO ve Sanayi Bakanlığı temsilcileri ile …