Technology Transfer Offices Effectiveness Analysis

Aralık ayının ortalarında, resmi olarak kuruluşumuzun ilk günlerinde, TÜBİTAK ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından yürütülen TTO Etkinliği Analizi projesi kapsamında yapılan mülakatların ve paydaş toplantılarının nitel analizini yaptık. TED Üniversitesi TTO’nun altında kurulmuş bir birim olarak bu çalışmadan çok şey öğrendik. 14 Ocak’ta yapılan TTO Etkinliği Analizi Kapanış Çalıştayı’nda yaptığımız çalışmayı TTO ve Sanayi Bakanlığı temsilcileri ile …