Mühendislik, tıp, iktisadi ve idari bilimler ile birlikte fen ve sosyal bilimler gibi birçok farklı disiplinden gelen katılımcılarla birlikte 140 saatlik Veri Bilimi eğitimlerimizi tamamladık. 28 Mart 2020’de başladığımız ve hafta sonları 5’er saat gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz kapsamında aşağıdaki konuları katılımcılarımıza aktardık:

 • Temel R Programlama Diline Giriş
 • Kontrol İfadeleri ve Döngüler
 • Veri Manipülasyonu
 • Veri Görselleştirme
 • Haritalandırma
 • Keşifsel Veri Analizi
 • İstatistiksel Çıkarımlar
 • Metin Madenciliği
 • Ağ Analizi
 • Yapay (Makine) Öğrenme ve Uygulamaları
Yapay Öğrenme Uygulamaları Eğitimi

Bu araçlarla birlikte istatistik, veri analitiği, veri madenciliği, metin madenciliği ve yapay öğrenme uygulamaları alanlarında yetkinlik ve görgü kazanan katılımcılar. Aynı zamanda İstasyon TEDÜ işbirliği ile:

 • Sosyal Meseleler
 • Sosyal İnovasyon
 • Tasarımsal Düşünme
 • Sosyal Etki Odaklı Proje Yönetimi

Eğitimleri ile birlikte Sosyal Etki odaklı proje geliştirme konusunda da bilgi ve görgü sahibi olmuşlardır.

Tasarımsal Düşünme Eğitimi

Tüm bu eğitimler sonunda proje paydaşı Yenimahalle Belediyesi’nin sağladığı verilerle projeler geliştirmeye başlayan katılımcılar 4 farklı gruba ayrılıp 4 tema üzerinden projelerini yürütmektedirler. Bu temalar:

 • Çevre Sorunları
 • Sosyal İçerme
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Yerel Ekonomi

Konularını içermektedir. 4 Ekim 2020 saat 15:00-17:00 arasında düzenlenecek etkinlikle birlikte katılımcılar, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından, akademiden ve şirketlerden bu etkinliğe katılan paydaşlara, gerçekleşirdikleri projeleri sunacaklardır.